Pomoc prawna – sprawy karne w Świdnicy

Indywidualne podejście do każdego klienta

Szybko i skutecznie

Pomoc prawna na najwyższym poziomie

Pomoc prawna i zastępstwo procesowe w Świdnicy

Czego dotyczy pomoc prawna w naszej kancelarii?

Kancelaria adwokacka, którą prowadzimy jest gotowa pomóc każdemu, kto znalazł się w trudnej sytuacji, popadł w konflikt z prawem lub w obliczu zaistniałej sytuacji czuje się pokrzywdzony. Pomoc prawna w Świdnicy, którą oferujemy, obejmuje między innymi fachową poradę, sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe.

Co istotne, sprawy karne, których się podejmujemy dotyczą nie tylko drobnych przestępstw polegających na jednorazowej kradzieży, ale też znacznie poważniejszych problemów. Niezależnie od ich charakteru, do klienta i procesu, w którym ten jest stroną, zawsze podchodzimy profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.

Działanie na własną rękę w sytuacji złamania prawa może przynieść więcej szkód, niż korzyści. Profesjonalna pomoc prawna, którą w takiej sytuacji oferujemy, jest więc nieodzowna. Tym bardziej, że pochwalić możemy się nad wyraz zadowalającą skutecznością. Jako zaangażowani obrońcy walczymy o interesy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji. Robimy co w naszej mocy, wykorzystując całą swoją wiedzę i doświadczenie, by każdy wyrok zapadający na końcu drogi procesowej był dla naszych klientów jak najkorzystniejszy.

Sprawa karna, niezależnie od tego, gdzie się toczy i czego dotyczy – oznacza ogromny stres. W jej trakcie ważą się niekiedy losy, reputacja, a także najbliższa przyszłość wielu osób. Nic dziwnego, że obecność adwokata, jego wsparcie i pomoc, a przede wszystkim skuteczne reprezentowanie klienta, jest wtedy kluczowe.

Sprawy karne w Świdnicy prowadzimy już od wielu lat. Uczestnictwo w niezliczonej ilości procesów pozwoliło nabrać doświadczenia, które dziś procentuje. To właśnie dzięki niemu do każdego klienta jesteśmy w stanie podejść w sposób indywidualny i udzielić mu pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Pomagamy rozwiązywać problemy prawne

Obszarem działalności Kancelarii jest kompleksowa pomoc prawna, obejmująca udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych, a także zastępstwo procesowe. Sprawy karne prowadzone są z ogromnym zaangażowaniem i skutecznością. Zapewniamy poradnictwo prawne na wysokim poziomie. Informujemy Klientów o ich prawach i spoczywających na nich obowiązkach, po czym proponujemy indywidualnie dobrane rozwiązania. Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi spełniały najwyższe standardy. Zapewniamy pomoc prawną w Świdnicy wszystkim tym, którzy jej potrzebują.

Skorzystaj z zastępstwa procesowego

Zastępstwo procesowe polega na reprezentowaniu Klientów przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania i organami administracji publicznej. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa podejmowane są różnego rodzaju działania, między innymi sporządzanie wniosków oraz nadzorowanie przebiegu postępowania. Sprawy karne prowadzone są przez kompetentnego adwokata, który doskonale zna zasady panujące w sądach i wie jak doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonego celu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z zastępstwa procesowego w Świdnicy.

Oferujemy pomoc prawną w Świdnicy w zakresie:

prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego skarbowego, zajmującego się przede wszystkim sprawami karnymi, uregulowanymi w Kodeksie postępowania karnego. Wszystkie z powyższych praw są rozróżniane ze względu na rodzaj i wagę popełnionego przestępstwa lub wykroczenia. Zakres obowiązków adwokata obejmuje między innymi reprezentację w sprawach karnych o wykroczenia i przestępstwa skarbowe, toczących się rozprawach za umyślne złamanie prawa lub nieświadomego wykroczenia o małej wadze.

prawa karnego wykonawczego, gdzie regulowane są zasady wykonywania kar oraz zastosowanych środków zabezpieczających i karnych w procesie postępowania karnego lub wykroczeniowego. Do prawa karnego wykonawczego zalicza się przede wszystkim karę pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania.

prawa cywilnego, w szczególności zajmując się podmiotami prywatnymi i wszelkimi regulacjami z tym związanymi. Prawo cywilne obejmuje zarówno wszystkie gałęzie, w tym prawo rodzinne czy pracy, jak i również wspólne zagadnienia prawne.

prawa rodzinnego, związanego z rozwodami, sporami alimentacyjnymi, podziałem majątku oraz sprawowaniem opieki nad dziećmi. Prawo rodzinne zajmuje się również sprawami spadkowymi oraz postępowaniem karnym wszczętym przeciwko osobom nieletnim.

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, skupiając się przede wszystkim na doradztwie i pomocy w rozstrzyganiu sporów wynikających ze stosunku pracy. Pomagam zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w sprawach o ustalenie stosunku pracy, wypłaty wynagrodzenia i nadgodzin czy zapłatę odszkodowania za wypadek w miejscu pracy.

prawa administracyjnego, a w szczególności doradztwa prawnego oraz reprezentację w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz Sądem Administracyjnym. Prawo administracyjne należy do najbardziej rozbudowanej i często nowelizowanej gałęzi prawa. Oferuję pomoc w zakresie sporządzania odwołań lub wniosków do różnego rodzaju urzędów administracyjnych, a także w argumentowaniu skarg składanych do Sądu Administracyjnego.

prawa gospodarczego, oferując obsługę prawną osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Prawo gospodarcze zajmuje się działaniem spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń. Oferuję pomoc w zakładaniu podmiotów gospodarczych, sporządzaniu umów spółek handlowych, rejestrację przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także pomoc prawną w przypadku wątpliwości. Jako prawnik reprezentuję również Klientów w przypadku postępowania przed Sądem Gospodarczym.

Serdecznie zapraszam

adw. Dagmara Gryszkiewicz-Dudzik